Privacy

WvWA Architecten BNA verklaart de persoonsgegevens van haar relaties te verwerken en te beschermen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), mei 2018.

We bewaren persoonsgegevens voor zakelijke communicatie en om te kunnen voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Het betreft uitsluitend gegevens die onze relaties actief aan ons verstrekken of die via openbare bronnen zoals de website van een relatie verkrijgbaar zijn.

WvWA verwerkt in eigen beheer en handmatig (zakelijke) NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en functie in haar adressenbestand en bewaart deze tot uiterlijk tien jaar na beëindiging van de relatie. We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de relatie en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

WvWA neemt passende maatregelen om ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en misbruik tegen te gaan. Via info@wvwa.nl zijn de door ons bewaarde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen