Bureau

WvWA / Willem van Winsen Architecten is een atelier voor architectuur.

In samenwerking met onze opdrachtgevers (particulier, professioneel, overheid) werken wij aan een breed scala van projecten op het gebied van architectuur en stedenbouw: initiatieven, (haalbaarheids)studies, stedenbouwkundige opgaven, particuliere en seriematige woningbouw, winkels, bedrijfsgebouwen, gebouwen voor kunst, zorg en onderwijs.

Sinds 2018 werken wij nauw samen met rdmr architects, een jong internationaal architectenbureau. Gezamenlijk zijn wij gehuisvest in De Paviljoens van De Nieuwe Stad, een inspirerende plek van waaruit wij met enthousiasme vele projecten gezamenlijk aanpakken.

Bouwen is inspireren, organiseren en regisseren.
In het moderne bouwproces is de architect een regisseur van programma, ruimte, materialen en processen. Is specifieke kennis van een bepaald onderdeel op ons bureau niet aanwezig, dan wordt er samengewerkt met ter zake deskundige partijen, zoals constructeurs, installatieadviseurs, akoestisch adviseurs, bouwkostendeskundigen, projectontwikkelaars of bouwmanagementbureaus.

Uitgaande van een in samenspraak vastgesteld programma van eisen, van de mogelijkheden welke de locatie biedt en van het budget zoeken we met open vizier naar een optimaal resultaat voor de opdrachtgever. Tijdens het gehele bouwproces, van ontwerp tot en met de oplevering, zijn wij een zeer betrokken adviseur. Budget en planning zijn voor ons van het grootste belang.

DE 7 KERNWAARDEN VAN WvWA

1. Kwaliteit

Architectonische en bouwkundige kwaliteit is voor ons van groot belang. Op basis van de laatste stand van zaken met betrekking tot kennis, nieuwe ontwikkelingen en innovaties op ons vakgebied en door middel van een zorgvuldig proces, met weging van alle belangen, komen wij tot een optimaal resultaat.

2. Verrassende en originele oplossingen

Onze liefde voor de gebouwde omgeving en voor hedendaagse architectuur vertaalt zich in een professionele en ambitieuze aanpak van onze projecten. Op basis van ervaring en realiteitszin komen wij tot verrassende oplossingen. Onze opdrachtgevers krijgen wat ze vragen, zelfs meer dan ze verwachten.

3. Goed overleg

Goede en open communicatie met alle betrokkenen is de basis voor een plezierig en soepel ontwerp- en bouwproces.

4. Duurzaamheid en mileubewust bouwen

Wij besteden veel zorg aan milieu- en gezondheidsaspecten van onze gebouwen. Vooraf bepalen we samen met de opdrachtgever de duurzaamheidsambitie. Belangrijke thema's zijn het gebruik en hergebruik van milieuvriendelijke, duurzame materialen en het toepassen van energiezuinige en energie-opwekkende installatieconcepten.

5. Lichte, ruimtelijke architectuur

Iedere opgave is voor ons een zoektocht naar het evenwicht tussen openheid en beslotenheid. Daglicht, bezonning en uitzicht zijn belangrijke bouwstenen in onze architectuur en zijn onontbeerlijk voor de gezondheid en de productiviteit van de mens.
In onze ontwerpen streven wij naar oplossingen met een grote ruimtelijkheid.
In het programma van eisen worden doorgaans duidelijke eisen gesteld aan de netto en bruto oppervlakte en/of inhoud van het gebouw. De ontwerpruimte voor de architect zit in het spanningsveld tussen deze netto en bruto gegevens. Hiermee kan ruimtelijke kwaliteit aan het ontwerp worden toegevoegd. Voor ons ligt de uitdaging in het optimaliseren van deze tarra, waardoor ruimtelijke spanning, ruimtelijke architectuur kan ontstaan.

6. Architectonische detaillering

Materialisering en detaillering vormen een belangrijk deel van de handtekening van de architect. De waardering voor een gebouw wordt mede bepaald door de uitstraling en de kwaliteit van de materialen en de details. Het uiteindelijke resultaat moet alle zintuigen beroeren.
In de details wordt het architectonische idee verbeeld. Wij besteden veel aandacht aan het transformeren van goede bouwkundige details naar verrassende architectonische details, waarbij de bouwkundige kwaliteit behouden blijft.

7. Kostenbewust ontwerpen

Het is van belang in een vroeg stadium van het ontwerpproces de ambities, zoals geformuleerd in een Programma van Eisen, te koppelen aan budgetten. Het bewaken van die samenhang is een belangrijk onderdeel van ons werk.
In alle fasen koppelen wij terug naar het budget, vaak in samenwerking met onafhankelijke bouwkostendeskundigen.

Willem van Winsen

Architect & Eigenaar

+31651846784
willem@wvwa.nl
LINKED IN

Curriculum

Gerealiseerde projecten

2019
LiA Parkwoning Amersfoort
2018
ElS uitbreiding woonhuis
2017
KA5 Kadewoning Woerden
2017
KA4 Kadewoning Woerden
2017
ArF Uitbreiding Woonhuis Amersfoort
2017
KnA Uitbreiding woonhuis Amersfoort
2016
WBo Uitbreiding woonhuis
2016
KD13 Kadewoning Woerden
2016
FiA Entree Fietsenstalling Amersfoort
2016
LoG Nieuwbouw woningen s’Graveland
2015
VlA uitbreiding woonhuis Amersfoort
2014
VoD Dagbesteding Vosseveld
2014
VoD-VoW Woonvoorziening Vosseveld Soest
2013
BaC uitbreiding woonhuis Dronten
2012
MiE Uitbreiding Woonhuis Amersfoort
2011
SoB Kinderdagcentrum De Blauwe Vogel Soest
2009
VOs uitbreiding woning Amersfoort
2009
HaH uitbreiding woonhuis Amersfoort
2009
LiS Kadewoning Woerden
2008
MaS Uitbreiding Woonhuis Bovenkarspel
2007
Vrij Vrije school Michael Zwolle
2004
DaB woning uitbreiding Amersfoort
2003
ArK Uitbreiding Woonhuis Amersfoort
2002
VaM uitbreiding woonhuis Amersfoort

Nieuwe projecten

2018
Patiowoningen aan de Dirk Loogenstraat (In samenwerking met Schipper Bosch)
2018
HoO Mantelzorgwoning Oosterwold