Nieuws
Samenwerking Arkel Önen Winsen

Een stad met toekomst

WvWA ontwikkelt in samenwerking met Önen Architect en Van Arkel Advies, onder de naam ARKEL ÖNEN WINSEN, een visie op duurzame stedelijke ontwikkelingen in Turkije. Turkse steden laten indrukwekkende groeicijfers zien. Dit is het gevolg van demografische ontwikkelingen en voortgaande migratie van het platteland naar de steden. De groeiende welvaart leidt tot een toenemende vraag naar kwalitatief goede, maar betaalbare woningen. De stedelijke groei wordt onder andere opgevangen in nieuwe stadsuitbreidingen. Daarnaast geeft de Turkse overheid hoge prioriteit aan de herontwikkeling van bestaand stedelijk gebied. Zij heeft daarbij vooral de oude sloppenwijken of ‘gecekondu’ op het oog; gebieden die in de jaren ’50-’80 van de vorige eeuw zijn ontstaan als gevolg van de snelle toestroom van migranten naar de steden. Veel van deze slecht gebouwde, ongezonde en vaak onveilige woningen liggen inmiddels midden in de stad, tegen de oude stadscentra aan. Door hun centrale ligging hebben de gebieden tevens een groot economisch potentieel. De aandacht voor duurzame ontwikkeling neemt snel toe. Voor de Turkse overheid is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In praktijk komen de vaak hoge ambities maar moeilijk van de grond. De Turkse overheid zoekt ondersteuning bij haar opgave voor de verduurzaming van de stedelijke ontwikkeling i.c. de herstructureringsopgave. Twee Nederlandse architectenbureaus en een adviesbureau op het gebied van ruimte en duurzame ontwikkeling hebben besloten de handen ineen te slaan. Zij zien kansen om de Nederlandse ervaringen met duurzame gebiedsontwikkeling naar Turkije te exporteren. Onder de naam ARKEL ÖNEN WINSEN werken de volgende bureaus samen aan dit initiatief: Willem van Winsen Architecten, te Amersfoort (architectuur en stedenbouw) Ishak Önen Architecten, te Zaandam (architectuur en Turkse cultuur) Van Arkel Advies, te Amersfoort (ruimte, duurzame ontwikkeling, procesmanagement) Doel van het initiatief is het in de Turkse markt zetten van een commercieel succesvol concept voor stedelijke gebiedsontwikkeling met een sterke nadruk op duurzaamheid, architectonische kwaliteit én kostenefficiency!