PROJECTSPECIFICATIES

  • Omschrijving
  • Vrij Vrije School Michaël
  • Locatie
  • Zwolle
  • Programma
  • Onderwijs, dagbesteding
  • Status
  • Gerealiseerd

De Vrije School Michaël, op antroposofische grondslag, is gehuisvest in een modernistisch functioneel schoolgebouw uit 1958 met een totaal afwijkende uitbreiding uit 1985. Naast de zeer noodzakelijke renovatie van deze bestaande gebouwen moest de school uitgebreid worden met een nieuwe hal/entree, theater/eurithmie-ruimte, handvaardigheidlokaal, computerruimte, administratieruimte, lerarenkamer, kinderdagverblijf en ruimte voor buitenschoolse opvang.

De school is gesitueerd in Zwolle, in de wijk Holtenbroek, in een groene zone, waarop een reeks met vrijstaande autonome gebouwen is opgenomen. Doordat de twee bestaande bouwvolumes wat vormgeving betreft totaal verschillend van karakter zijn leek het ons passend een derde zelfstandig volume te introduceren met een eigentijdse vormgeving, en daarmee de eigenheid van het bestaande te respecteren. Het nieuwe gebouw sluit op de oorspronkelijke school aan door middel van een lichtstraat.

De oude en de nieuwe hal samen vormen een centraal binnenpleintje waaraan direct, in open verbinding, het ronde speellokaal is gekoppeld. Hierdoor ontstaat er een grote multifunctionele ruimte waar de hele school kan samenkomen en welke ook separaat verhuurd kan worden. De vloer van het speellokaal is verdiept aangelegd ten opzichte van de hal, zodat rondom zittreden konden worden gemaakt als bij een amfitheater. Een traditionele theateropstelling kan worden gemaakt door de panelenwand tussen het speellokaal en het handvaardigheidlokaal weg te schuiven. Dit laatste hoger gelegen lokaal fungeert dan als podium, en de omlijsting van de panelenwand als toneelopening.

In de centrale hal zijn ook de toegangen naar het kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang en administratieruimte gesitueerd evenals de trapopgang naar de trommelvormige lerarenkamer boven de entree.

De hoofddraagconstructie van het gebouw bestaat uit stalen kolommen die gelamineerde houten spanten dragen. Een in het werk gestorte betonnen kern verzorgt de stabiliteit. De stalen windverbanden en geperforeerde stalen dakplaten zijn in het zicht gelaten. De totale staalconstructie en de dakplaten zijn in een zilvergrijze kleur uitgevoerd. De houten spanten zijn blank gelakt.

Al het vaste meubilair, te weten bankjes, computermeubels, kasten, pantry’s/keukenblokken en werkbladen, maar ook de borstweringen en traptreden in het kinderdagverblijf en de zittreden van het speellokaal zijn uitgevoerd met blank gelakte naturel plain-pressed Bamboe panelen. De podiumvloer is bekleed met caramel side-pressed Bamboe parket. Alle overige ruimten hebben als vloerbedekking een blauwpaarse marmoleum.

Alle binnen- en buitenkozijnen zijn wit geschilderd. De buitenkozijnen zijn uitgevoerd met semi-structurele beglazing, waarbij de horizontale dorpels extra zwaar zijn uitgevoerd.
De gesloten geveldelen zijn houtskeletbouw-elementen met een bekleding van verduurzaamde houten planken, warm grijs geschilderd. Om de Vrije School identiteit te benadrukken heeft de entreewand een opvallend kleuraccent gekregen door middel van een geel/oranje/rood kleurpatroon met de detaillering van de houten geveldelen als uitgangspunt.
In de gevel is een horizontale band opgenomen waar ventilatieroosters in zijn opgenomen. Daar waar deze roosters niet nodig waren zijn gekleurde glasstroken aangebracht.